Undersøgelser og viden

Materialeteknologiske undersøgelser

Er du i tvivl om ægtheden af dit kunstværk eller dit dokument eller ønsker du at vide mere om værkets bestanddele? Så kan vi analysere materialet ud fra en række undersøgelser og komme nærmere et svar. Ofte kan vi i konklusionen be - eller afkræfte en hypotese.


Vi arbejder videnskabeligt og udfører en skriftlig rapport med en konklusion.

Read on

Tilstandsundersøgelser

Et tilstandstjek er et præventivt sundhedstjek af din samling, hvor du får råd og vejledning til den bedste bevaring,  så også de næste generationer kan få glæde af værkerne.


Vi udfører en skriftlig tilstandsrapport.

Du kan også få udført en  skadesrapport i forbindelse med forsikringssager.

Read on

Klimaundersøgelser

Luftfugtighed og temperatur bør holdes på et passende niveau ellers opstår der nemt buler og andre skader på papir. Få lavet målinger, rapporter og gode råd.Read on

Farveundersøgelser

Har du et historisk hus og vil gerne have viden om hvordan tidligere beboeres interiører så ud?  Vi udfører farvearkæologiske undersøgelser på vægge og interiører og analyserer tapetlag, så du har et godt udgangspunkt til egne beslutninger om farvevalg mm.


Read on